Doerak-archief

 

ProAqua is in het bezit van het totale archief van de Eista werf. Met 99% zekerheid hebben wij ook de originele documenten van uw Doerak. Tekeningen of schema's maken geen deel uit van het archief. Het archief bestaat grotendeels uit koopovereenkomsten, briefwisselingen, oorspronkelijke fakturen enz. Ook bevat het ene dossier meer pagina's dan het andere. 

                  
Wat wij nodig hebben is het type Doerak en het bouwnummer, dat meestal op de motorfundatie is terug te vinden. Is dit u niet bekend, dan kunnen wij u wellicht helpen als u de naam van de vorige eigena(a)r(en) of motornummer kent.

 

Voor de behandel-, kopieer- en verzendkosten rekenen wij € 12,50. Na ontvangst hiervan  worden de kopieën u per omgaande toegezonden.

 

U kunt de kopieen aanvragen door een email te sturen naar archief@proaqua.nl

Het is van  belang dat u de volgende gegevens vermeldt in uw email.

 

  • Type Doerak.
  • Bouwnummer.
  • Naam.
  • Adres.
  • Telefoonnummer.
Deze website is gerealiseerd door: Easy Flex Solutions